Πίνακας Μορίων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πίνακας Μορίων αιτούντων Μετάθεσης

Πίνακας ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Από 14/3/2022 έως και 17/3/2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στην ΔΔΕ Ιωαννίνων.