Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας και τακτικού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9ΜΥΞ46ΜΤΛΗ-4Ο5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ