Πρόσκληση μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα λειτουργικών κενών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά κλάδο και Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που μετατέθηκαν και αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και αυτά που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) εγκύκλιο των αποσπάσεων του ΥΠ.ΑΙ.Θ., από την Πέμπτη 11/08/2022 μέχρι και την Πέμπτη 25/08/2022, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ηλεκτρονικά στο gram@dide.ioa.sch.gr.
Τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα κληθούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους με νέα ανακοίνωση, αφού εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού τους και αναλάβουν υπηρεσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΣΜΕΑΕ

dilosi_gia_PT_apospasi_entos_diathesi_ΕΕΠ-ΕΒΠ