Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση, διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, που θα υπηρετήσουν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2022-2023 για:

  • Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων
  • Διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση)
  • Προσωρινή τοποθέτηση και συμπλήρωση ωραρίου (για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν οργανική θέση και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων)
  • Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

θα υποβάλλονται από 11/08/2022 έως και 25/08/2022 μόνο ηλεκτρονικά, με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

1.είτε με ηλεκτρονική καταχώρηση μέσω της «Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών» που αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων στον σύνδεσμο https://dide.ioa.sch.gr/pysdeapp/

Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τις διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να κάνει «Εγγραφή» ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης στον προσωπικό του λογαριασμό.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της επιλογής «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ/ΑΠΟΣΠΑΣΗ» του μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», αφού πρώτα ο εκπαιδευτικός συνδεθεί στο λογαριασμό του. Στη σελίδα αυτή, υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση της αίτησης καθώς και πίνακες με τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων ανά ειδικότητα.

 

2. είτε με την αποστολή συμπληρωμένης της σχετικής αίτησης με e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί από το e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Οι πίνακες λειτουργικών κενών που επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο, αποτυπώνουν τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων κατά το διδ. έτος 2022-2023. Τα κενά αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν εάν προκύψουν αλλαγές στις σχολικές μονάδες ή τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως 20 σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, ανεξάρτητα αν σε αυτές εμφανίζεται λειτουργικό κενό ή όχι.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν την δήλωσή τους με νέα ανακοίνωση, αφού εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού τους και αναλάβουν υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα, μερικώς ή ολικώς, για λόγους υγείας, καλούνται να υποβάλουν αίτηση  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων η οποία θα υποβληθεί στη συνέχεια στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Π.Ε. Ιωαννίνων προκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1δ’ του Υ.Κ., να γνωματεύσει σχετικά με την απασχόληση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων ότι δε θα ικανοποιείται καμία αίτηση για απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα εκπαιδευτικού για λόγους υγείας ή για μείωση διδακτικού ωραρίου, εάν δεν υπάρχει η αντίστοιχη γνωμάτευση από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται ότι:

  1. στους πίνακες λειτουργικών κενών, για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, έχει συμπεριληφθεί και ένα πίνακας για τα γυμνάσια του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων στα οποία εμφανίζονται τα στοιχεία ενιαία για τον κλάδο ΠΕ04
  2. στους πίνακες λειτουργικών κενών υπάρχει και ένας πίνακας με τα λειτουργικά κενά των γυμνασίων σε ώρες Τεχνολογίας, ενιαίος για όλες τις ειδικότητες που διδάσκουν το μάθημα σε πρώτη ανάθεση.

2022-08-11-Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων για τοποθέτηση

2022-08-11-Κενά για τοποθετήσεις Γενικής

2022-08-11-Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων για εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας

2022-08-11-Κενά για τοποθετήσεις ΕΑΕ

dilosi_gia_PT_apospasi_entos_diathesi