Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Ανακοινοποίηση στο ορθό (ΠΡΑΞΗ 24)

ΠΡΑΞΗ 24 – 06-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 25 – 07-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ