Μήνυμα της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2023-2024

Αγαπητοί/ές μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς,

Η έναρξη κάθε καινούργιας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια νέα ελπιδοφόρα αρχή στην πορεία των μαθητών μας προς τη γνώση και τη μόρφωση.

Πολλές ευχές σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας το νέο αυτό ξεκίνημα να είναι χαρούμενο και δημιουργικό!

Προς την κατεύθυνση αυτή, με ομοθυμία, πνεύμα συνέργειας και συλλογικότητας ας εργαστούμε όλοι μαζί για ένα σχολείο σύγχρονο, ανθρώπινο, ελεύθερο, δημοκρατικό και φιλικό για το ανθρώπινο δυναμικό του, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς, με ανθρωπιστική και ψηφιακή κουλτούρα, που ανταποκρίνεται στις επιταγές και τις γενικότερες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Σήμερα, που ολοένα και περισσότερο αναδεικνύεται η αναγκαιότητα προσανατολισμού του σχολείου στον ανθρώπινο παράγοντα και τις σχέσεις του, όπως δομούνται στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, στη βάση πολύτιμων ανθρώπινων αξιών και υγιών προτύπων συμπεριφοράς, ας  αναζητήσουμε τρόπους παρέμβασης στη σχολική κοινότητα, που μεταμορφώνουν την εκπαίδευση σε παιδεία, χαρά και δημιουργία. Απώτερος στόχος ας είναι η αναδόμηση του σχολείου σε έναν θεσμό, που έχει ως στόχο τον ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Καλή σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη σε όλους τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς!

 

Η Διευθύντρια Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων

 

Σταματούλα  Γ. Λογοθέτη