Τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών – ΠΡΑΞΗ 26/11-09-2023

ΠΡΑΞΗ 26 – 11-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΑΞΗ 26 – 11-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ