Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 27/14-09-2023

ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ