Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 29/22-09-2023

ΠΡΑΞΗ 29 – 22-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 29 – 22-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΑΞΗ 29 – 22-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ