Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Προκήρυξη Υποδιευθυντων και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ ΔΔΕ Ιωαννίνων 2023

Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων_Ε.Κ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Ν. 4823-2021

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών