Ανάρτηση πινάκων αιτήσεων Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Αναρτούμε τους  πίνακες των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2023-2024:

Πίνακας Αιτήσεων για Οριστική ή Βελτίωση αρχικό με συνυπηρέτηση_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Πίνακας Αιτήσεων για Οριστική ή Βελτίωση Ειδικής Αγωγής_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Πίνακας αιτήσεων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

Από 26-1-2024 μέχρι και 05-02-2024 μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις στο email: mail@dide.ioa.sch.gr  και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ  Ιωαννίνων τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.