Παράταση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στα Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτικών  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την πλήρωση θέσης διευθυντή στο Π.Π. Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

αίτηση υποψηφιότητας διευθυντή εργοβιογραφικό σημείωμα

πρόσκληση ενδιαφέροντος