Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή στο Π.Π. Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Διαβιβαστικό προκήρυξης

Ενημέρωση για την ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κενή θέση Διευθυντή στο ΠΠ Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή στο Π.Π. Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων