Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες

5 Οκτωβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

ΡΧΤ546ΜΤΛΗ-Ο7Μ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ. 6ΕΡΔ46ΜΤΛΗ-Ω21 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ 6Λ8246ΜΤΛΗ-ΘΒΖ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ_ΕΕΠ ΩΥΞΤ46ΜΤΛΗ-ΠΙΚ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ 6ΩΝΛ46ΜΤΛΗ-8Χ5 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ. 9Θ6546ΜΤΛΗ-3Ρ8 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ζ ΦΑΣΗΣ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 Οκτωβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

1 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2022 3 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 22-23 6 ΕΠΑΛ […]