Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 20 03-9-2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 20 03-9-2021 – ΠΕ05

ΠΡΑΞΗ 20 03-9-2021 – ΠΕ06

ΠΡΑΞΗ 20 03-9-2021 – ΠΕ07

ΠΡΑΞΗ 20 03-9-2021 – ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 (Διόρθωση)