Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ05 για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για τοποθέτηση

Μετά την τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών και την τροποποίηση των λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση αναπληρωτών, καλούνται ΟΛΟΙ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ05 που προσλήφθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων να υποβάλουν εκ νέου αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση στα κενά που φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο, μέχρι την Δευτέρα 6/9/2021 και ώρα 11.00 π.μ. με e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών κλ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ05

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων (doc)