Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πράξη 21/06-09-2021 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 21 06-09-2021 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

ΠΡΑΞΗ 21 06-09-2021 – ΠΕ08

ΠΡΑΞΗ 21 06-09-2021 – ΠΕ11 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

ΠΡΑΞΗ 21 06-09-2021 – ΠΕ78