Αιτήσεις μετάθεση ΕΕΠ – ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

Αναρτούμε τον πίνακα αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας:  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ- ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

Από τις 5/12 έως και τις 8/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο mail@dide.ioa.sch.gr οι οποίες θα εξεταστούν από ΠΥΣΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.