Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 38/5-12-2023

ΠΡΑΞΗ 38 – 05-12-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΑΞΗ 38 – 05-12-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΠΑΛ

ΠΡΑΞΗ 38 – 05-12-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 38 – 05-12-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΡΑΞΗ 38 – 05-12-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ