Αναμορφωμένοι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετά από ενστάσεις

Αναρτούμε τον τελικό πίνακα μετά από την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων:

Πίνακας Αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή μετά από ενστάσεις