Πρόσκληση Υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5 Αυγούστου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Λαμβάνοντας υπόψη: To υπ΄αρ. πρωτ.7216/29-07-2011 Έγγραφο του ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΥΠΔΒΜΘ, με θέμα: «Έλεγχος δικαιολογητικών και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» […]

Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

5 Αυγούστου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινοποίηση στο ορθό της με αρ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)». Η ανακοινοποίηση […]

Πρόσκληση μονίμων εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γ/σίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.) – Κριτήρια ,Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.

4 Αυγούστου 2011 Δημήτρης Σκούρτης 0

Το Υπουργείο Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γ/σίων και για τα Ειδικά Τμήματα […]

Κοινοποίηση συνολικών αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3 Αυγούστου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωση των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πίνακες με τις συνολικές αξιολογικές μονάδες όλων των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που καταρτίστηκαν […]

Διευκρίνηση επί του 87928(α)/2-8-2011 εγγράφου του ΥΠΔΒΜΘ για τους υποψήφιους Διευθυντές

3 Αυγούστου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σε συνέχεια του 87928(α)/2-8-2011 έγγράφου μας που αφορά στις Διευκρινήσεις σχετικά με την τοποθέτηση υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης […]

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3 Αυγούστου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σχετικά με την τοποθέτηση των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη σε πίνακες διορισμών σχ.ετ.2011-12

2 Αυγούστου 2011 Δημήτρης Σκούρτης 0

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 10 του ν.3848/2010 : α) γονέων περισσοτέρων των τριών […]

1 224 225 226 227 228 260